Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 71 71 71 87
15/02 kl 02 57 59 58 75
15/02 kl 03 47 51 49 63
15/02 kl 04 46 49 48 57
15/02 kl 05 53 56 57 59
15/02 kl 06 61 64 65 63
15/02 kl 07 67 72 70 66
15/02 kl 08 72 77 72 68
15/02 kl 09 82 88 83 77
15/02 kl 10 90 96 93 90
15/02 kl 11 91 97 92 93
15/02 kl 12 86 90 87 84
15/02 kl 13 80 84 82 73
15/02 kl 14 70 75 75 63
15/02 kl 15 64 70 67 -
15/02 kl 16 68 74 65 -
15/02 kl 17 78 88 75 -
15/02 kl 18 86 98 87 -
15/02 kl 19 87 100 93 -
15/02 kl 20 97 114 103 -
15/02 kl 21 113 135 119 -
15/02 kl 22 124 150 131 -
15/02 kl 23 127 153 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 166 198 169 139
Laveste vannstand 46 77 101 73 51
Avvik gult nivå -17 -4 28 -1 -31
Avvik orange nivå -37 -24 8 -21 -51
Avvik rødt nivå -55 -42 -10 -39 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm