Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 101 - 79 79
15/02 kl 01 87 71 70 70
15/02 kl 02 75 58 58 58
15/02 kl 03 63 49 48 48
15/02 kl 04 57 48 47 47
15/02 kl 05 59 57 56 55
15/02 kl 06 63 65 64 63
15/02 kl 07 66 70 69 67
15/02 kl 08 68 72 71 69
15/02 kl 09 77 83 82 81
15/02 kl 10 90 93 92 91
15/02 kl 11 93 92 91 90
15/02 kl 12 84 87 85 84
15/02 kl 13 73 82 80 80
15/02 kl 14 63 75 73 76
15/02 kl 15 - 67 67 68
15/02 kl 16 - 65 65 66
15/02 kl 17 - 75 75 76
15/02 kl 18 - 87 85 89
15/02 kl 19 - 93 91 92
15/02 kl 20 - 103 101 101
15/02 kl 21 - 119 118 117
15/02 kl 22 - 131 130 130
15/02 kl 23 - 136 135 133

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 136 153 195 145 110
Max. fra modell: 14/02 12 135 154 181 150 105
Max. fra modell: 14/02 00 133 157 189 147 104
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm