Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 72 63 135 -
16/02 kl 01 64 71 135 -
16/02 kl 02 56 79 135 -
16/02 kl 03 48 76 124 -
16/02 kl 04 42 68 110 -
16/02 kl 05 43 56 99 -
16/02 kl 06 49 41 90 -
16/02 kl 07 55 25 80 -
16/02 kl 08 60 18 78 -
16/02 kl 09 65 19 84 -
16/02 kl 10 73 31 104 -
16/02 kl 11 80 46 126 -
16/02 kl 12 81 62 143 -
16/02 kl 13 77 76 153 -
16/02 kl 14 69 77 146 -
16/02 kl 15 60 66 126 -
16/02 kl 16 51 57 108 -
16/02 kl 17 47 56 103 -
16/02 kl 18 47 59 106 -
16/02 kl 19 50 60 110 -
16/02 kl 20 52 64 116 -
16/02 kl 21 55 71 126 -
16/02 kl 22 62 75 137 -
16/02 kl 23 70 80 150 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 153 195 145 110
Laveste vannstand 48 78 109 84 65
Avvik gult nivå -34 -17 25 -25 -60
Avvik orange nivå -54 -37 5 -45 -80
Avvik rødt nivå -72 -55 -13 -63 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm