Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 128 149 135 -
16/02 kl 01 126 149 135 -
16/02 kl 02 117 144 135 -
16/02 kl 03 104 129 124 -
16/02 kl 04 88 120 110 -
16/02 kl 05 84 122 99 -
16/02 kl 06 83 119 90 -
16/02 kl 07 78 119 80 -
16/02 kl 08 77 125 78 -
16/02 kl 09 88 136 84 -
16/02 kl 10 100 141 104 -
16/02 kl 11 108 152 126 -
16/02 kl 12 113 156 143 -
16/02 kl 13 116 166 153 -
16/02 kl 14 110 166 146 -
16/02 kl 15 97 143 126 -
16/02 kl 16 89 128 108 -
16/02 kl 17 91 132 103 -
16/02 kl 18 94 131 106 -
16/02 kl 19 95 134 110 -
16/02 kl 20 99 137 116 -
16/02 kl 21 108 144 126 -
16/02 kl 22 119 150 137 -
16/02 kl 23 134 160 150 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 166 198 169 139
Laveste vannstand 46 77 101 73 51
Avvik gult nivå -17 -4 28 -1 -31
Avvik orange nivå -37 -24 8 -21 -51
Avvik rødt nivå -55 -42 -10 -39 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm