Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 135 133 129
16/02 kl 01 - 135 131 127
16/02 kl 02 - 135 131 123
16/02 kl 03 - 124 126 114
16/02 kl 04 - 110 116 106
16/02 kl 05 - 99 101 103
16/02 kl 06 - 90 82 96
16/02 kl 07 - 80 73 88
16/02 kl 08 - 78 82 86
16/02 kl 09 - 84 105 90
16/02 kl 10 - 104 132 105
16/02 kl 11 - 126 147 123
16/02 kl 12 - 143 154 143
16/02 kl 13 - 153 152 157
16/02 kl 14 - 146 139 151
16/02 kl 15 - 126 117 127
16/02 kl 16 - 108 99 106
16/02 kl 17 - 103 93 97
16/02 kl 18 - 106 94 91
16/02 kl 19 - 110 96 84
16/02 kl 20 - 116 103 89
16/02 kl 21 - 126 122 110
16/02 kl 22 - 137 141 131
16/02 kl 23 - 150 150 144

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 136 153 195 145 110
Max. fra modell: 14/02 12 135 154 181 150 105
Max. fra modell: 14/02 00 133 157 189 147 104
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm