Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 75 84 159 -
17/02 kl 01 74 86 160 -
17/02 kl 02 67 86 153 -
17/02 kl 03 58 87 145 -
17/02 kl 04 49 88 137 -
17/02 kl 05 42 89 131 -
17/02 kl 06 42 91 133 -
17/02 kl 07 45 95 140 -
17/02 kl 08 51 97 148 -
17/02 kl 09 56 101 157 -
17/02 kl 10 64 108 172 -
17/02 kl 11 73 116 189 -
17/02 kl 12 81 114 195 -
17/02 kl 13 83 107 190 -
17/02 kl 14 80 102 182 -
17/02 kl 15 72 92 164 -
17/02 kl 16 62 83 145 -
17/02 kl 17 53 79 132 -
17/02 kl 18 47 77 124 -
17/02 kl 19 45 73 118 -
17/02 kl 20 46 65 111 -
17/02 kl 21 49 60 109 -
17/02 kl 22 54 56 110 -
17/02 kl 23 62 52 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 153 195 145 110
Laveste vannstand 48 78 109 84 65
Avvik gult nivå -34 -17 25 -25 -60
Avvik orange nivå -54 -37 5 -45 -80
Avvik rødt nivå -72 -55 -13 -63 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm