Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 141 174 159 -
17/02 kl 01 146 178 160 -
17/02 kl 02 144 175 153 -
17/02 kl 03 135 173 145 -
17/02 kl 04 123 172 137 -
17/02 kl 05 119 170 131 -
17/02 kl 06 124 170 133 -
17/02 kl 07 129 170 140 -
17/02 kl 08 135 174 148 -
17/02 kl 09 141 177 157 -
17/02 kl 10 148 180 172 -
17/02 kl 11 152 188 189 -
17/02 kl 12 161 196 195 -
17/02 kl 13 161 198 190 -
17/02 kl 14 157 192 182 -
17/02 kl 15 144 180 164 -
17/02 kl 16 125 169 145 -
17/02 kl 17 115 157 132 -
17/02 kl 18 108 144 124 -
17/02 kl 19 103 139 118 -
17/02 kl 20 101 141 111 -
17/02 kl 21 105 141 109 -
17/02 kl 22 107 143 110 -
17/02 kl 23 112 152 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 166 198 169 139
Laveste vannstand 46 77 101 73 51
Avvik gult nivå -17 -4 28 -1 -31
Avvik orange nivå -37 -24 8 -21 -51
Avvik rødt nivå -55 -42 -10 -39 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm