Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 159 153 152
17/02 kl 01 - 160 159 160
17/02 kl 02 - 153 157 153
17/02 kl 03 - 145 146 137
17/02 kl 04 - 137 134 125
17/02 kl 05 - 131 131 123
17/02 kl 06 - 133 138 129
17/02 kl 07 - 140 151 138
17/02 kl 08 - 148 166 158
17/02 kl 09 - 157 175 178
17/02 kl 10 - 172 180 189
17/02 kl 11 - 189 181 185
17/02 kl 12 - 195 177 177
17/02 kl 13 - 190 168 169
17/02 kl 14 - 182 163 162
17/02 kl 15 - 164 155 148
17/02 kl 16 - 145 145 136
17/02 kl 17 - 132 130 129
17/02 kl 18 - 124 118 122
17/02 kl 19 - 118 114 118
17/02 kl 20 - 111 111 116
17/02 kl 21 - 109 106 112
17/02 kl 22 - 110 107 110
17/02 kl 23 - 114 115 114

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 136 153 195 145 110
Max. fra modell: 14/02 12 135 154 181 150 105
Max. fra modell: 14/02 00 133 157 189 147 104
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm