Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 66 99 84 -
17/02 kl 01 72 104 86 -
17/02 kl 02 77 108 86 -
17/02 kl 03 77 115 87 -
17/02 kl 04 74 123 88 -
17/02 kl 05 77 128 89 -
17/02 kl 06 82 128 91 -
17/02 kl 07 84 125 95 -
17/02 kl 08 84 123 97 -
17/02 kl 09 85 121 101 -
17/02 kl 10 84 116 108 -
17/02 kl 11 79 115 116 -
17/02 kl 12 80 115 114 -
17/02 kl 13 78 115 107 -
17/02 kl 14 77 112 102 -
17/02 kl 15 72 108 92 -
17/02 kl 16 63 107 83 -
17/02 kl 17 62 104 79 -
17/02 kl 18 61 97 77 -
17/02 kl 19 58 94 73 -
17/02 kl 20 55 95 65 -
17/02 kl 21 56 92 60 -
17/02 kl 22 53 89 56 -
17/02 kl 23 50 90 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 80 116 65 32
Laveste værets virkning 4 18 52 34 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm