Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 71 53 124 -
18/02 kl 01 77 56 133 -
18/02 kl 02 76 55 131 -
18/02 kl 03 69 56 125 -
18/02 kl 04 59 62 121 -
18/02 kl 05 49 62 111 -
18/02 kl 06 42 59 101 -
18/02 kl 07 40 58 98 -
18/02 kl 08 42 64 106 -
18/02 kl 09 48 64 112 -
18/02 kl 10 54 58 112 -
18/02 kl 11 63 59 122 -
18/02 kl 12 73 65 138 -
18/02 kl 13 81 64 145 -
18/02 kl 14 84 58 142 -
18/02 kl 15 81 55 136 -
18/02 kl 16 72 54 126 -
18/02 kl 17 62 50 112 -
18/02 kl 18 52 46 98 -
18/02 kl 19 46 44 90 -
18/02 kl 20 43 44 87 -
18/02 kl 21 45 39 84 -
18/02 kl 22 49 35 84 -
18/02 kl 23 55 34 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 153 195 145 110
Laveste vannstand 48 78 109 84 65
Avvik gult nivå -34 -17 25 -25 -60
Avvik orange nivå -54 -37 5 -45 -80
Avvik rødt nivå -72 -55 -13 -63 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm