Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 119 164 124 -
18/02 kl 01 126 169 133 -
18/02 kl 02 123 163 131 -
18/02 kl 03 117 156 125 -
18/02 kl 04 105 147 121 -
18/02 kl 05 96 135 111 -
18/02 kl 06 88 125 101 -
18/02 kl 07 87 121 98 -
18/02 kl 08 89 122 106 -
18/02 kl 09 95 124 112 -
18/02 kl 10 98 129 112 -
18/02 kl 11 109 142 122 -
18/02 kl 12 117 156 138 -
18/02 kl 13 123 165 145 -
18/02 kl 14 125 167 142 -
18/02 kl 15 122 159 136 -
18/02 kl 16 113 147 126 -
18/02 kl 17 101 133 112 -
18/02 kl 18 88 118 98 -
18/02 kl 19 78 106 90 -
18/02 kl 20 75 99 87 -
18/02 kl 21 73 97 84 -
18/02 kl 22 76 97 84 -
18/02 kl 23 77 106 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 166 198 169 139
Laveste vannstand 46 77 101 73 51
Avvik gult nivå -17 -4 28 -1 -31
Avvik orange nivå -37 -24 8 -21 -51
Avvik rødt nivå -55 -42 -10 -39 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm