Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 124 126 125
18/02 kl 01 - 133 132 132
18/02 kl 02 - 131 132 132
18/02 kl 03 - 125 130 130
18/02 kl 04 - 121 125 126
18/02 kl 05 - 111 114 113
18/02 kl 06 - 101 106 101
18/02 kl 07 - 98 105 94
18/02 kl 08 - 106 109 95
18/02 kl 09 - 112 118 101
18/02 kl 10 - 112 123 109
18/02 kl 11 - 122 135 124
18/02 kl 12 - 138 143 137
18/02 kl 13 - 145 148 144
18/02 kl 14 - 142 150 147
18/02 kl 15 - 136 145 142
18/02 kl 16 - 126 133 129
18/02 kl 17 - 112 118 111
18/02 kl 18 - 98 103 95
18/02 kl 19 - 90 94 88
18/02 kl 20 - 87 87 85
18/02 kl 21 - 84 82 84
18/02 kl 22 - 84 84 87
18/02 kl 23 - 89 89 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 136 153 195 145 110
Max. fra modell: 14/02 12 135 154 181 150 105
Max. fra modell: 14/02 00 133 157 189 147 104
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm