Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 63 32 95 -
19/02 kl 01 72 30 102 -
19/02 kl 02 78 30 108 -
19/02 kl 03 77 30 107 -
19/02 kl 04 70 29 99 -
19/02 kl 05 59 27 86 -
19/02 kl 06 49 26 75 -
19/02 kl 07 41 25 66 -
19/02 kl 08 39 26 65 -
19/02 kl 09 41 27 68 -
19/02 kl 10 47 30 77 -
19/02 kl 11 54 29 83 -
19/02 kl 12 62 29 91 -
19/02 kl 13 72 30 102 -
19/02 kl 14 80 28 108 -
19/02 kl 15 83 27 110 -
19/02 kl 16 79 27 106 -
19/02 kl 17 71 28 99 -
19/02 kl 18 60 28 88 -
19/02 kl 19 51 25 76 -
19/02 kl 20 45 25 70 -
19/02 kl 21 43 25 68 -
19/02 kl 22 46 21 67 -
19/02 kl 23 51 20 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 153 195 145 110
Laveste vannstand 48 78 109 84 65
Avvik gult nivå -34 -17 25 -25 -60
Avvik orange nivå -54 -37 5 -45 -80
Avvik rødt nivå -72 -55 -13 -63 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm