Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 81 112 95 -
19/02 kl 01 85 119 102 -
19/02 kl 02 91 128 108 -
19/02 kl 03 91 124 107 -
19/02 kl 04 83 115 99 -
19/02 kl 05 70 104 86 -
19/02 kl 06 63 98 75 -
19/02 kl 07 57 91 66 -
19/02 kl 08 51 85 65 -
19/02 kl 09 53 85 68 -
19/02 kl 10 60 92 77 -
19/02 kl 11 61 105 83 -
19/02 kl 12 69 118 91 -
19/02 kl 13 83 127 102 -
19/02 kl 14 91 133 108 -
19/02 kl 15 91 139 110 -
19/02 kl 16 90 133 106 -
19/02 kl 17 82 123 99 -
19/02 kl 18 69 111 88 -
19/02 kl 19 57 97 76 -
19/02 kl 20 51 93 70 -
19/02 kl 21 51 88 68 -
19/02 kl 22 55 89 67 -
19/02 kl 23 62 96 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 166 198 169 139
Laveste vannstand 46 77 101 73 51
Avvik gult nivå -17 -4 28 -1 -31
Avvik orange nivå -37 -24 8 -21 -51
Avvik rødt nivå -55 -42 -10 -39 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm