Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 95 95 100
19/02 kl 01 - 102 100 104
19/02 kl 02 - 108 105 -
19/02 kl 03 - 107 105 -
19/02 kl 04 - 99 95 -
19/02 kl 05 - 86 79 -
19/02 kl 06 - 75 69 -
19/02 kl 07 - 66 61 -
19/02 kl 08 - 65 55 -
19/02 kl 09 - 68 55 -
19/02 kl 10 - 77 63 -
19/02 kl 11 - 83 72 -
19/02 kl 12 - 91 78 -
19/02 kl 13 - 102 88 -
19/02 kl 14 - 108 - -
19/02 kl 15 - 110 - -
19/02 kl 16 - 106 - -
19/02 kl 17 - 99 - -
19/02 kl 18 - 88 - -
19/02 kl 19 - 76 - -
19/02 kl 20 - 70 - -
19/02 kl 21 - 68 - -
19/02 kl 22 - 67 - -
19/02 kl 23 - 71 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 136 153 195 145 110
Max. fra modell: 14/02 12 135 154 181 150 105
Max. fra modell: 14/02 00 133 157 189 147 104
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm