Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 -12 17 5 24
15/02 kl 02 -18 12 -6 13
15/02 kl 03 -24 7 -17 -2
15/02 kl 04 -25 4 -21 -9
15/02 kl 05 -16 5 -11 -8
15/02 kl 06 -5 5 0 -1
15/02 kl 07 0 6 6 2
15/02 kl 08 1 5 6 1
15/02 kl 09 7 9 16 8
15/02 kl 10 15 14 29 27
15/02 kl 11 16 13 29 33
15/02 kl 12 8 15 23 18
15/02 kl 13 -1 18 17 9
15/02 kl 14 -8 19 11 -3
15/02 kl 15 -16 18 2 -
15/02 kl 16 -21 19 -2 -
15/02 kl 17 -19 27 8 -
15/02 kl 18 -12 33 21 -
15/02 kl 19 -8 37 29 -
15/02 kl 20 -8 45 37 -
15/02 kl 21 -4 56 52 -
15/02 kl 22 5 61 66 -
15/02 kl 23 11 62 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 88 130 80 47
Laveste vannstand -21 12 43 18 -3
Avvik gult nivå -34 -19 23 -27 -60
Avvik orange nivå -58 -43 -1 -51 -84
Avvik rødt nivå -86 -71 -29 -79 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm