Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 5 5 5 24
15/02 kl 02 -7 -6 -6 13
15/02 kl 03 -19 -15 -17 -2
15/02 kl 04 -23 -20 -21 -9
15/02 kl 05 -15 -12 -11 -8
15/02 kl 06 -4 -1 0 -1
15/02 kl 07 3 8 6 2
15/02 kl 08 6 11 6 1
15/02 kl 09 15 21 16 8
15/02 kl 10 27 32 29 27
15/02 kl 11 28 34 29 33
15/02 kl 12 22 26 23 18
15/02 kl 13 15 19 17 9
15/02 kl 14 7 11 11 -3
15/02 kl 15 -1 5 2 -
15/02 kl 16 1 7 -2 -
15/02 kl 17 11 21 8 -
15/02 kl 18 20 32 21 -
15/02 kl 19 23 36 29 -
15/02 kl 20 31 48 37 -
15/02 kl 21 46 68 52 -
15/02 kl 22 59 85 66 -
15/02 kl 23 65 90 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 102 135 105 76
Laveste vannstand -23 11 36 7 -17
Avvik gult nivå -17 -5 28 -2 -31
Avvik orange nivå -41 -29 4 -26 -55
Avvik rødt nivå -69 -57 -24 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm