Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 39 - 14 14
15/02 kl 01 24 5 4 4
15/02 kl 02 13 -6 -8 -7
15/02 kl 03 -2 -17 -18 -18
15/02 kl 04 -9 -21 -22 -22
15/02 kl 05 -8 -11 -13 -13
15/02 kl 06 -1 0 -1 -2
15/02 kl 07 2 6 4 3
15/02 kl 08 1 6 5 3
15/02 kl 09 8 16 15 14
15/02 kl 10 27 29 28 27
15/02 kl 11 33 29 28 27
15/02 kl 12 18 23 21 20
15/02 kl 13 9 17 15 15
15/02 kl 14 -3 11 9 12
15/02 kl 15 - 2 1 3
15/02 kl 16 - -2 -2 -1
15/02 kl 17 - 8 8 9
15/02 kl 18 - 21 19 23
15/02 kl 19 - 29 27 28
15/02 kl 20 - 37 35 35
15/02 kl 21 - 52 51 50
15/02 kl 22 - 66 65 65
15/02 kl 23 - 73 71 70

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 73 88 130 80 47
Max. fra modell: 14/02 12 71 91 113 86 41
Max. fra modell: 14/02 00 70 92 121 84 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm