Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 17 17 17 36
15/02 kl 02 11 12 12 31
15/02 kl 03 5 9 7 22
15/02 kl 04 2 5 4 16
15/02 kl 05 1 4 5 8
15/02 kl 06 1 4 5 4
15/02 kl 07 3 8 6 2
15/02 kl 08 5 10 5 0
15/02 kl 09 8 14 9 1
15/02 kl 10 12 17 14 12
15/02 kl 11 12 18 13 17
15/02 kl 12 14 18 15 10
15/02 kl 13 16 20 18 10
15/02 kl 14 15 19 19 5
15/02 kl 15 15 21 18 -
15/02 kl 16 22 28 19 -
15/02 kl 17 30 40 27 -
15/02 kl 18 32 44 33 -
15/02 kl 19 31 44 37 -
15/02 kl 20 39 56 45 -
15/02 kl 21 50 72 56 -
15/02 kl 22 54 80 61 -
15/02 kl 23 54 79 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 80 116 65 32
Laveste værets virkning 4 18 52 34 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm