Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 8 64 72 -
16/02 kl 01 0 71 71 -
16/02 kl 02 -9 79 70 -
16/02 kl 03 -17 76 59 -
16/02 kl 04 -25 68 43 -
16/02 kl 05 -25 56 31 -
16/02 kl 06 -18 41 23 -
16/02 kl 07 -10 25 15 -
16/02 kl 08 -6 18 12 -
16/02 kl 09 -2 19 17 -
16/02 kl 10 6 31 37 -
16/02 kl 11 16 46 62 -
16/02 kl 12 18 62 80 -
16/02 kl 13 12 76 88 -
16/02 kl 14 5 77 82 -
16/02 kl 15 -4 66 62 -
16/02 kl 16 -14 57 43 -
16/02 kl 17 -20 56 36 -
16/02 kl 18 -20 59 39 -
16/02 kl 19 -16 61 45 -
16/02 kl 20 -13 64 51 -
16/02 kl 21 -12 71 59 -
16/02 kl 22 -5 75 70 -
16/02 kl 23 5 80 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 88 130 80 47
Laveste vannstand -21 12 43 18 -3
Avvik gult nivå -34 -19 23 -27 -60
Avvik orange nivå -58 -43 -1 -51 -84
Avvik rødt nivå -86 -71 -29 -79 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm