Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 64 85 72 -
16/02 kl 01 62 85 71 -
16/02 kl 02 52 79 70 -
16/02 kl 03 40 64 59 -
16/02 kl 04 21 53 43 -
16/02 kl 05 16 54 31 -
16/02 kl 06 16 53 23 -
16/02 kl 07 13 54 15 -
16/02 kl 08 11 59 12 -
16/02 kl 09 21 69 17 -
16/02 kl 10 33 75 37 -
16/02 kl 11 44 88 62 -
16/02 kl 12 50 93 80 -
16/02 kl 13 51 101 88 -
16/02 kl 14 46 102 82 -
16/02 kl 15 33 79 62 -
16/02 kl 16 24 63 43 -
16/02 kl 17 24 65 36 -
16/02 kl 18 27 64 39 -
16/02 kl 19 29 68 45 -
16/02 kl 20 34 73 51 -
16/02 kl 21 41 77 59 -
16/02 kl 22 52 83 70 -
16/02 kl 23 69 95 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 102 135 105 76
Laveste vannstand -23 11 36 7 -17
Avvik gult nivå -17 -5 28 -2 -31
Avvik orange nivå -41 -29 4 -26 -55
Avvik rødt nivå -69 -57 -24 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm