Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 72 68 65
16/02 kl 01 - 71 67 63
16/02 kl 02 - 70 66 59
16/02 kl 03 - 59 60 49
16/02 kl 04 - 43 49 39
16/02 kl 05 - 31 33 35
16/02 kl 06 - 23 15 30
16/02 kl 07 - 15 8 23
16/02 kl 08 - 12 16 20
16/02 kl 09 - 17 38 24
16/02 kl 10 - 37 64 38
16/02 kl 11 - 62 83 59
16/02 kl 12 - 80 91 80
16/02 kl 13 - 88 87 92
16/02 kl 14 - 82 75 87
16/02 kl 15 - 62 53 64
16/02 kl 16 - 43 34 41
16/02 kl 17 - 36 26 30
16/02 kl 18 - 39 27 24
16/02 kl 19 - 45 30 18
16/02 kl 20 - 51 38 24
16/02 kl 21 - 59 55 43
16/02 kl 22 - 70 74 64
16/02 kl 23 - 85 85 79

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 73 88 130 80 47
Max. fra modell: 14/02 12 71 91 113 86 41
Max. fra modell: 14/02 00 70 92 121 84 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm