Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 56 77 64 -
16/02 kl 01 62 85 71 -
16/02 kl 02 61 88 79 -
16/02 kl 03 57 81 76 -
16/02 kl 04 46 78 68 -
16/02 kl 05 41 79 56 -
16/02 kl 06 34 71 41 -
16/02 kl 07 23 64 25 -
16/02 kl 08 17 65 18 -
16/02 kl 09 23 71 19 -
16/02 kl 10 27 69 31 -
16/02 kl 11 28 72 46 -
16/02 kl 12 32 75 62 -
16/02 kl 13 39 89 76 -
16/02 kl 14 41 97 77 -
16/02 kl 15 37 83 66 -
16/02 kl 16 38 77 57 -
16/02 kl 17 44 85 56 -
16/02 kl 18 47 84 59 -
16/02 kl 19 45 84 61 -
16/02 kl 20 47 86 64 -
16/02 kl 21 53 89 71 -
16/02 kl 22 57 88 75 -
16/02 kl 23 64 90 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 80 116 65 32
Laveste værets virkning 4 18 52 34 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm