Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 96 90 89
17/02 kl 01 - 96 95 96
17/02 kl 02 - 89 93 89
17/02 kl 03 - 81 82 73
17/02 kl 04 - 72 69 60
17/02 kl 05 - 65 64 57
17/02 kl 06 - 65 70 61
17/02 kl 07 - 73 84 71
17/02 kl 08 - 82 100 92
17/02 kl 09 - 90 108 111
17/02 kl 10 - 104 112 121
17/02 kl 11 - 122 113 118
17/02 kl 12 - 130 112 112
17/02 kl 13 - 127 105 106
17/02 kl 14 - 118 99 98
17/02 kl 15 - 100 91 84
17/02 kl 16 - 81 81 72
17/02 kl 17 - 67 65 64
17/02 kl 18 - 57 51 55
17/02 kl 19 - 52 47 52
17/02 kl 20 - 47 45 51
17/02 kl 21 - 43 40 46
17/02 kl 22 - 44 40 43
17/02 kl 23 - 47 48 47

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 73 88 130 80 47
Max. fra modell: 14/02 12 71 91 113 86 41
Max. fra modell: 14/02 00 70 92 121 84 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm