Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 6 53 59 -
18/02 kl 01 13 56 69 -
18/02 kl 02 12 55 67 -
18/02 kl 03 5 56 61 -
18/02 kl 04 -5 62 57 -
18/02 kl 05 -16 62 46 -
18/02 kl 06 -25 59 34 -
18/02 kl 07 -28 58 30 -
18/02 kl 08 -25 64 39 -
18/02 kl 09 -19 64 45 -
18/02 kl 10 -13 59 46 -
18/02 kl 11 -5 59 54 -
18/02 kl 12 6 65 71 -
18/02 kl 13 16 64 80 -
18/02 kl 14 21 58 79 -
18/02 kl 15 17 55 72 -
18/02 kl 16 9 54 63 -
18/02 kl 17 -2 50 48 -
18/02 kl 18 -12 46 34 -
18/02 kl 19 -20 44 24 -
18/02 kl 20 -23 45 22 -
18/02 kl 21 -21 39 18 -
18/02 kl 22 -17 35 18 -
18/02 kl 23 -11 34 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 88 130 80 47
Laveste vannstand -21 12 43 18 -3
Avvik gult nivå -34 -19 23 -27 -60
Avvik orange nivå -58 -43 -1 -51 -84
Avvik rødt nivå -86 -71 -29 -79 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm