Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 54 99 59 -
18/02 kl 01 62 105 69 -
18/02 kl 02 59 99 67 -
18/02 kl 03 53 92 61 -
18/02 kl 04 41 83 57 -
18/02 kl 05 31 70 46 -
18/02 kl 06 21 58 34 -
18/02 kl 07 20 53 30 -
18/02 kl 08 22 55 39 -
18/02 kl 09 28 57 45 -
18/02 kl 10 31 62 46 -
18/02 kl 11 41 74 54 -
18/02 kl 12 50 89 71 -
18/02 kl 13 58 101 80 -
18/02 kl 14 62 104 79 -
18/02 kl 15 59 95 72 -
18/02 kl 16 50 84 63 -
18/02 kl 17 38 69 48 -
18/02 kl 18 24 54 34 -
18/02 kl 19 13 40 24 -
18/02 kl 20 9 33 22 -
18/02 kl 21 7 32 18 -
18/02 kl 22 10 31 18 -
18/02 kl 23 11 40 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 102 135 105 76
Laveste vannstand -23 11 36 7 -17
Avvik gult nivå -17 -5 28 -2 -31
Avvik orange nivå -41 -29 4 -26 -55
Avvik rødt nivå -69 -57 -24 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm