Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 59 61 60
18/02 kl 01 - 69 68 68
18/02 kl 02 - 67 67 68
18/02 kl 03 - 61 66 66
18/02 kl 04 - 57 60 62
18/02 kl 05 - 46 49 48
18/02 kl 06 - 34 39 34
18/02 kl 07 - 30 36 26
18/02 kl 08 - 39 42 28
18/02 kl 09 - 45 50 34
18/02 kl 10 - 46 56 42
18/02 kl 11 - 54 67 56
18/02 kl 12 - 71 76 70
18/02 kl 13 - 80 83 79
18/02 kl 14 - 79 86 84
18/02 kl 15 - 72 80 78
18/02 kl 16 - 63 70 66
18/02 kl 17 - 48 54 47
18/02 kl 18 - 34 39 31
18/02 kl 19 - 24 28 22
18/02 kl 20 - 22 21 19
18/02 kl 21 - 18 16 18
18/02 kl 22 - 18 18 21
18/02 kl 23 - 23 23 27

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 73 88 130 80 47
Max. fra modell: 14/02 12 71 91 113 86 41
Max. fra modell: 14/02 00 70 92 121 84 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm