Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -3 32 29 -
19/02 kl 01 7 30 37 -
19/02 kl 02 14 30 44 -
19/02 kl 03 14 30 44 -
19/02 kl 04 6 30 36 -
19/02 kl 05 -6 27 21 -
19/02 kl 06 -17 27 10 -
19/02 kl 07 -25 25 0 -
19/02 kl 08 -29 26 -3 -
19/02 kl 09 -26 27 1 -
19/02 kl 10 -20 30 10 -
19/02 kl 11 -13 29 16 -
19/02 kl 12 -4 29 25 -
19/02 kl 13 6 30 36 -
19/02 kl 14 16 28 44 -
19/02 kl 15 20 27 47 -
19/02 kl 16 16 27 43 -
19/02 kl 17 7 28 35 -
19/02 kl 18 -4 28 24 -
19/02 kl 19 -14 25 11 -
19/02 kl 20 -21 25 4 -
19/02 kl 21 -23 25 2 -
19/02 kl 22 -20 21 1 -
19/02 kl 23 -14 20 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 88 130 80 47
Laveste vannstand -21 12 43 18 -3
Avvik gult nivå -34 -19 23 -27 -60
Avvik orange nivå -58 -43 -1 -51 -84
Avvik rødt nivå -86 -71 -29 -79 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm