Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 15 46 29 -
19/02 kl 01 20 55 37 -
19/02 kl 02 27 64 44 -
19/02 kl 03 29 61 44 -
19/02 kl 04 19 51 36 -
19/02 kl 05 5 39 21 -
19/02 kl 06 -3 32 10 -
19/02 kl 07 -9 25 0 -
19/02 kl 08 -17 17 -3 -
19/02 kl 09 -14 18 1 -
19/02 kl 10 -7 25 10 -
19/02 kl 11 -6 38 16 -
19/02 kl 12 3 52 25 -
19/02 kl 13 17 61 36 -
19/02 kl 14 27 69 44 -
19/02 kl 15 28 76 47 -
19/02 kl 16 27 70 43 -
19/02 kl 17 18 59 35 -
19/02 kl 18 5 47 24 -
19/02 kl 19 -8 33 11 -
19/02 kl 20 -15 27 4 -
19/02 kl 21 -15 23 2 -
19/02 kl 22 -11 24 1 -
19/02 kl 23 -3 31 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 102 135 105 76
Laveste vannstand -23 11 36 7 -17
Avvik gult nivå -17 -5 28 -2 -31
Avvik orange nivå -41 -29 4 -26 -55
Avvik rødt nivå -69 -57 -24 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm