Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 18 49 32 -
19/02 kl 01 13 48 30 -
19/02 kl 02 13 50 30 -
19/02 kl 03 15 47 30 -
19/02 kl 04 13 45 30 -
19/02 kl 05 11 45 27 -
19/02 kl 06 14 49 27 -
19/02 kl 07 16 50 25 -
19/02 kl 08 12 46 26 -
19/02 kl 09 12 44 27 -
19/02 kl 10 13 45 30 -
19/02 kl 11 7 51 29 -
19/02 kl 12 7 56 29 -
19/02 kl 13 11 55 30 -
19/02 kl 14 11 53 28 -
19/02 kl 15 8 56 27 -
19/02 kl 16 11 54 27 -
19/02 kl 17 11 52 28 -
19/02 kl 18 9 51 28 -
19/02 kl 19 6 47 25 -
19/02 kl 20 6 48 25 -
19/02 kl 21 8 46 25 -
19/02 kl 22 9 44 21 -
19/02 kl 23 11 45 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 80 116 65 32
Laveste værets virkning 4 18 52 34 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm