Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 54 17 71 90
15/02 kl 02 48 12 60 79
15/02 kl 03 42 7 49 64
15/02 kl 04 41 4 45 57
15/02 kl 05 50 5 55 58
15/02 kl 06 61 5 66 65
15/02 kl 07 66 6 72 68
15/02 kl 08 67 5 72 67
15/02 kl 09 73 9 82 74
15/02 kl 10 81 14 95 93
15/02 kl 11 82 13 95 99
15/02 kl 12 74 15 89 84
15/02 kl 13 65 18 83 75
15/02 kl 14 58 19 77 63
15/02 kl 15 50 18 68 -
15/02 kl 16 45 19 64 -
15/02 kl 17 47 27 74 -
15/02 kl 18 54 33 87 -
15/02 kl 19 58 37 95 -
15/02 kl 20 58 45 103 -
15/02 kl 21 62 56 118 -
15/02 kl 22 71 61 132 -
15/02 kl 23 77 62 139 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 154 196 146 113
Laveste vannstand 45 78 109 84 63
Avvik gult nivå -34 -19 23 -27 -60
Avvik orange nivå -58 -43 -1 -51 -84
Avvik rødt nivå -86 -71 -29 -79 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm