Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 71 71 71 90
15/02 kl 02 59 60 60 79
15/02 kl 03 47 51 49 64
15/02 kl 04 43 46 45 57
15/02 kl 05 51 54 55 58
15/02 kl 06 62 65 66 65
15/02 kl 07 69 74 72 68
15/02 kl 08 72 77 72 67
15/02 kl 09 81 87 82 74
15/02 kl 10 93 98 95 93
15/02 kl 11 94 100 95 99
15/02 kl 12 88 92 89 84
15/02 kl 13 81 85 83 75
15/02 kl 14 73 77 77 63
15/02 kl 15 65 71 68 -
15/02 kl 16 67 73 64 -
15/02 kl 17 77 87 74 -
15/02 kl 18 86 98 87 -
15/02 kl 19 89 102 95 -
15/02 kl 20 97 114 103 -
15/02 kl 21 112 134 118 -
15/02 kl 22 125 151 132 -
15/02 kl 23 131 156 139 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 156 168 201 171 142
Laveste vannstand 43 77 102 73 49
Avvik gult nivå -17 -5 28 -2 -31
Avvik orange nivå -41 -29 4 -26 -55
Avvik rødt nivå -69 -57 -24 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm