Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 105 - 80 80
15/02 kl 01 90 71 70 70
15/02 kl 02 79 60 58 59
15/02 kl 03 64 49 48 48
15/02 kl 04 57 45 44 44
15/02 kl 05 58 55 53 53
15/02 kl 06 65 66 65 64
15/02 kl 07 68 72 70 69
15/02 kl 08 67 72 71 69
15/02 kl 09 74 82 81 80
15/02 kl 10 93 95 94 93
15/02 kl 11 99 95 94 93
15/02 kl 12 84 89 87 86
15/02 kl 13 75 83 81 81
15/02 kl 14 63 77 75 78
15/02 kl 15 - 68 67 69
15/02 kl 16 - 64 64 65
15/02 kl 17 - 74 74 75
15/02 kl 18 - 87 85 89
15/02 kl 19 - 95 93 94
15/02 kl 20 - 103 101 101
15/02 kl 21 - 118 117 116
15/02 kl 22 - 132 131 131
15/02 kl 23 - 139 137 136

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 139 154 196 146 113
Max. fra modell: 14/02 12 137 157 179 152 107
Max. fra modell: 14/02 00 136 158 187 150 105
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm