Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 74 64 138 -
16/02 kl 01 66 71 137 -
16/02 kl 02 57 79 136 -
16/02 kl 03 49 76 125 -
16/02 kl 04 41 68 109 -
16/02 kl 05 41 56 97 -
16/02 kl 06 48 41 89 -
16/02 kl 07 56 25 81 -
16/02 kl 08 60 18 78 -
16/02 kl 09 64 19 83 -
16/02 kl 10 72 31 103 -
16/02 kl 11 82 46 128 -
16/02 kl 12 84 62 146 -
16/02 kl 13 78 76 154 -
16/02 kl 14 71 77 148 -
16/02 kl 15 62 66 128 -
16/02 kl 16 52 57 109 -
16/02 kl 17 46 56 102 -
16/02 kl 18 46 59 105 -
16/02 kl 19 50 61 111 -
16/02 kl 20 53 64 117 -
16/02 kl 21 54 71 125 -
16/02 kl 22 61 75 136 -
16/02 kl 23 71 80 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 154 196 146 113
Laveste vannstand 45 78 109 84 63
Avvik gult nivå -34 -19 23 -27 -60
Avvik orange nivå -58 -43 -1 -51 -84
Avvik rødt nivå -86 -71 -29 -79 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm