Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 130 151 138 -
16/02 kl 01 128 151 137 -
16/02 kl 02 118 145 136 -
16/02 kl 03 106 130 125 -
16/02 kl 04 87 119 109 -
16/02 kl 05 82 120 97 -
16/02 kl 06 82 119 89 -
16/02 kl 07 79 120 81 -
16/02 kl 08 77 125 78 -
16/02 kl 09 87 135 83 -
16/02 kl 10 99 141 103 -
16/02 kl 11 110 154 128 -
16/02 kl 12 116 159 146 -
16/02 kl 13 117 167 154 -
16/02 kl 14 112 168 148 -
16/02 kl 15 99 145 128 -
16/02 kl 16 90 129 109 -
16/02 kl 17 90 131 102 -
16/02 kl 18 93 130 105 -
16/02 kl 19 95 134 111 -
16/02 kl 20 100 139 117 -
16/02 kl 21 107 143 125 -
16/02 kl 22 118 149 136 -
16/02 kl 23 135 161 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 156 168 201 171 142
Laveste vannstand 43 77 102 73 49
Avvik gult nivå -17 -5 28 -2 -31
Avvik orange nivå -41 -29 4 -26 -55
Avvik rødt nivå -69 -57 -24 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm