Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 138 134 131
16/02 kl 01 - 137 133 129
16/02 kl 02 - 136 132 125
16/02 kl 03 - 125 126 115
16/02 kl 04 - 109 115 105
16/02 kl 05 - 97 99 101
16/02 kl 06 - 89 81 96
16/02 kl 07 - 81 74 89
16/02 kl 08 - 78 82 86
16/02 kl 09 - 83 104 90
16/02 kl 10 - 103 130 104
16/02 kl 11 - 128 149 125
16/02 kl 12 - 146 157 146
16/02 kl 13 - 154 153 158
16/02 kl 14 - 148 141 153
16/02 kl 15 - 128 119 130
16/02 kl 16 - 109 100 107
16/02 kl 17 - 102 92 96
16/02 kl 18 - 105 93 90
16/02 kl 19 - 111 96 84
16/02 kl 20 - 117 104 90
16/02 kl 21 - 125 121 109
16/02 kl 22 - 136 140 130
16/02 kl 23 - 151 151 145

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 139 154 196 146 113
Max. fra modell: 14/02 12 137 157 179 152 107
Max. fra modell: 14/02 00 136 158 187 150 105
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm