Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 78 84 162 -
17/02 kl 01 76 86 162 -
17/02 kl 02 69 86 155 -
17/02 kl 03 60 87 147 -
17/02 kl 04 50 88 138 -
17/02 kl 05 42 89 131 -
17/02 kl 06 40 91 131 -
17/02 kl 07 44 95 139 -
17/02 kl 08 51 97 148 -
17/02 kl 09 55 101 156 -
17/02 kl 10 62 108 170 -
17/02 kl 11 72 116 188 -
17/02 kl 12 82 114 196 -
17/02 kl 13 86 107 193 -
17/02 kl 14 82 102 184 -
17/02 kl 15 74 92 166 -
17/02 kl 16 64 83 147 -
17/02 kl 17 54 79 133 -
17/02 kl 18 46 77 123 -
17/02 kl 19 45 73 118 -
17/02 kl 20 47 66 113 -
17/02 kl 21 49 60 109 -
17/02 kl 22 53 57 110 -
17/02 kl 23 61 52 113 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 154 196 146 113
Laveste vannstand 45 78 109 84 63
Avvik gult nivå -34 -19 23 -27 -60
Avvik orange nivå -58 -43 -1 -51 -84
Avvik rødt nivå -86 -71 -29 -79 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm