Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 144 177 162 -
17/02 kl 01 148 180 162 -
17/02 kl 02 146 177 155 -
17/02 kl 03 137 175 147 -
17/02 kl 04 124 173 138 -
17/02 kl 05 119 170 131 -
17/02 kl 06 122 168 131 -
17/02 kl 07 128 169 139 -
17/02 kl 08 135 175 148 -
17/02 kl 09 140 176 156 -
17/02 kl 10 146 178 170 -
17/02 kl 11 151 187 188 -
17/02 kl 12 162 197 196 -
17/02 kl 13 164 201 193 -
17/02 kl 14 159 194 184 -
17/02 kl 15 146 182 166 -
17/02 kl 16 127 171 147 -
17/02 kl 17 117 158 133 -
17/02 kl 18 107 143 123 -
17/02 kl 19 103 139 118 -
17/02 kl 20 102 142 113 -
17/02 kl 21 105 142 109 -
17/02 kl 22 106 142 110 -
17/02 kl 23 111 151 113 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 156 168 201 171 142
Laveste vannstand 43 77 102 73 49
Avvik gult nivå -17 -5 28 -2 -31
Avvik orange nivå -41 -29 4 -26 -55
Avvik rødt nivå -69 -57 -24 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm