Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 162 156 155
17/02 kl 01 - 162 161 162
17/02 kl 02 - 155 159 155
17/02 kl 03 - 147 148 139
17/02 kl 04 - 138 135 126
17/02 kl 05 - 131 130 123
17/02 kl 06 - 131 136 127
17/02 kl 07 - 139 150 137
17/02 kl 08 - 148 166 158
17/02 kl 09 - 156 174 177
17/02 kl 10 - 170 178 187
17/02 kl 11 - 188 179 184
17/02 kl 12 - 196 178 178
17/02 kl 13 - 193 171 172
17/02 kl 14 - 184 165 164
17/02 kl 15 - 166 157 150
17/02 kl 16 - 147 147 138
17/02 kl 17 - 133 131 130
17/02 kl 18 - 123 117 121
17/02 kl 19 - 118 113 118
17/02 kl 20 - 113 111 117
17/02 kl 21 - 109 106 112
17/02 kl 22 - 110 106 109
17/02 kl 23 - 113 114 113

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 139 154 196 146 113
Max. fra modell: 14/02 12 137 157 179 152 107
Max. fra modell: 14/02 00 136 158 187 150 105
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm