Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 72 53 125 -
18/02 kl 01 79 56 135 -
18/02 kl 02 78 55 133 -
18/02 kl 03 71 56 127 -
18/02 kl 04 61 62 123 -
18/02 kl 05 50 62 112 -
18/02 kl 06 41 59 100 -
18/02 kl 07 38 58 96 -
18/02 kl 08 41 64 105 -
18/02 kl 09 47 64 111 -
18/02 kl 10 53 59 112 -
18/02 kl 11 61 59 120 -
18/02 kl 12 72 65 137 -
18/02 kl 13 82 64 146 -
18/02 kl 14 87 58 145 -
18/02 kl 15 83 55 138 -
18/02 kl 16 75 54 129 -
18/02 kl 17 64 50 114 -
18/02 kl 18 54 46 100 -
18/02 kl 19 46 44 90 -
18/02 kl 20 43 45 88 -
18/02 kl 21 45 39 84 -
18/02 kl 22 49 35 84 -
18/02 kl 23 55 34 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 154 196 146 113
Laveste vannstand 45 78 109 84 63
Avvik gult nivå -34 -19 23 -27 -60
Avvik orange nivå -58 -43 -1 -51 -84
Avvik rødt nivå -86 -71 -29 -79 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm