Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 120 165 125 -
18/02 kl 01 128 171 135 -
18/02 kl 02 125 165 133 -
18/02 kl 03 119 158 127 -
18/02 kl 04 107 149 123 -
18/02 kl 05 97 136 112 -
18/02 kl 06 87 124 100 -
18/02 kl 07 86 119 96 -
18/02 kl 08 88 121 105 -
18/02 kl 09 94 123 111 -
18/02 kl 10 97 128 112 -
18/02 kl 11 107 140 120 -
18/02 kl 12 116 155 137 -
18/02 kl 13 124 167 146 -
18/02 kl 14 128 170 145 -
18/02 kl 15 125 161 138 -
18/02 kl 16 116 150 129 -
18/02 kl 17 104 135 114 -
18/02 kl 18 90 120 100 -
18/02 kl 19 79 106 90 -
18/02 kl 20 75 99 88 -
18/02 kl 21 73 98 84 -
18/02 kl 22 76 97 84 -
18/02 kl 23 77 106 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 156 168 201 171 142
Laveste vannstand 43 77 102 73 49
Avvik gult nivå -17 -5 28 -2 -31
Avvik orange nivå -41 -29 4 -26 -55
Avvik rødt nivå -69 -57 -24 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm