Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 125 127 126
18/02 kl 01 - 135 134 134
18/02 kl 02 - 133 133 134
18/02 kl 03 - 127 132 132
18/02 kl 04 - 123 126 128
18/02 kl 05 - 112 115 114
18/02 kl 06 - 100 105 100
18/02 kl 07 - 96 102 92
18/02 kl 08 - 105 108 94
18/02 kl 09 - 111 116 100
18/02 kl 10 - 112 122 108
18/02 kl 11 - 120 133 122
18/02 kl 12 - 137 142 136
18/02 kl 13 - 146 149 145
18/02 kl 14 - 145 152 150
18/02 kl 15 - 138 146 144
18/02 kl 16 - 129 136 132
18/02 kl 17 - 114 120 113
18/02 kl 18 - 100 105 97
18/02 kl 19 - 90 94 88
18/02 kl 20 - 88 87 85
18/02 kl 21 - 84 82 84
18/02 kl 22 - 84 84 87
18/02 kl 23 - 89 89 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 139 154 196 146 113
Max. fra modell: 14/02 12 137 157 179 152 107
Max. fra modell: 14/02 00 136 158 187 150 105
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm