Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 48 93 53 -
18/02 kl 01 49 92 56 -
18/02 kl 02 47 87 55 -
18/02 kl 03 48 87 56 -
18/02 kl 04 46 88 62 -
18/02 kl 05 47 86 62 -
18/02 kl 06 46 83 59 -
18/02 kl 07 48 81 58 -
18/02 kl 08 47 80 64 -
18/02 kl 09 47 76 64 -
18/02 kl 10 44 75 59 -
18/02 kl 11 46 79 59 -
18/02 kl 12 44 83 65 -
18/02 kl 13 42 85 64 -
18/02 kl 14 41 83 58 -
18/02 kl 15 42 78 55 -
18/02 kl 16 41 75 54 -
18/02 kl 17 40 71 50 -
18/02 kl 18 36 66 46 -
18/02 kl 19 33 60 44 -
18/02 kl 20 32 56 45 -
18/02 kl 21 28 53 39 -
18/02 kl 22 27 48 35 -
18/02 kl 23 22 51 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 80 116 65 32
Laveste værets virkning 4 18 52 34 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm