Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 63 32 95 -
19/02 kl 01 73 30 103 -
19/02 kl 02 80 30 110 -
19/02 kl 03 80 30 110 -
19/02 kl 04 72 30 102 -
19/02 kl 05 60 27 87 -
19/02 kl 06 49 27 76 -
19/02 kl 07 41 25 66 -
19/02 kl 08 37 26 63 -
19/02 kl 09 40 27 67 -
19/02 kl 10 46 30 76 -
19/02 kl 11 53 29 82 -
19/02 kl 12 62 29 91 -
19/02 kl 13 72 30 102 -
19/02 kl 14 82 28 110 -
19/02 kl 15 86 27 113 -
19/02 kl 16 82 27 109 -
19/02 kl 17 73 28 101 -
19/02 kl 18 62 28 90 -
19/02 kl 19 52 25 77 -
19/02 kl 20 45 25 70 -
19/02 kl 21 43 25 68 -
19/02 kl 22 46 21 67 -
19/02 kl 23 52 20 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 154 196 146 113
Laveste vannstand 45 78 109 84 63
Avvik gult nivå -34 -19 23 -27 -60
Avvik orange nivå -58 -43 -1 -51 -84
Avvik rødt nivå -86 -71 -29 -79 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm