Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 81 112 95 -
19/02 kl 01 86 121 103 -
19/02 kl 02 93 130 110 -
19/02 kl 03 95 127 110 -
19/02 kl 04 85 117 102 -
19/02 kl 05 71 105 87 -
19/02 kl 06 63 98 76 -
19/02 kl 07 57 91 66 -
19/02 kl 08 49 83 63 -
19/02 kl 09 52 84 67 -
19/02 kl 10 59 91 76 -
19/02 kl 11 60 104 82 -
19/02 kl 12 69 118 91 -
19/02 kl 13 83 127 102 -
19/02 kl 14 93 135 110 -
19/02 kl 15 94 142 113 -
19/02 kl 16 93 136 109 -
19/02 kl 17 84 125 101 -
19/02 kl 18 71 113 90 -
19/02 kl 19 58 99 77 -
19/02 kl 20 51 93 70 -
19/02 kl 21 51 89 68 -
19/02 kl 22 55 90 67 -
19/02 kl 23 63 97 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 156 168 201 171 142
Laveste vannstand 43 77 102 73 49
Avvik gult nivå -17 -5 28 -2 -31
Avvik orange nivå -41 -29 4 -26 -55
Avvik rødt nivå -69 -57 -24 -54 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm