Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 95 95 100
19/02 kl 01 - 103 101 105
19/02 kl 02 - 110 107 -
19/02 kl 03 - 110 107 -
19/02 kl 04 - 102 97 -
19/02 kl 05 - 87 80 -
19/02 kl 06 - 76 69 -
19/02 kl 07 - 66 61 -
19/02 kl 08 - 63 53 -
19/02 kl 09 - 67 54 -
19/02 kl 10 - 76 62 -
19/02 kl 11 - 82 70 -
19/02 kl 12 - 91 78 -
19/02 kl 13 - 102 87 -
19/02 kl 14 - 110 - -
19/02 kl 15 - 113 - -
19/02 kl 16 - 109 - -
19/02 kl 17 - 101 - -
19/02 kl 18 - 90 - -
19/02 kl 19 - 77 - -
19/02 kl 20 - 70 - -
19/02 kl 21 - 68 - -
19/02 kl 22 - 67 - -
19/02 kl 23 - 72 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 139 154 196 146 113
Max. fra modell: 14/02 12 137 157 179 152 107
Max. fra modell: 14/02 00 136 158 187 150 105
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm