Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 -9 14 5 -2
15/02 kl 02 40 18 58 52
15/02 kl 03 78 20 98 92
15/02 kl 04 90 20 110 110
15/02 kl 05 76 24 100 100
15/02 kl 06 45 28 73 74
15/02 kl 07 7 28 35 40
15/02 kl 08 -31 29 -2 1
15/02 kl 09 -62 28 -34 -32
15/02 kl 10 -75 28 -47 -46
15/02 kl 11 -68 25 -43 -39
15/02 kl 12 -44 24 -20 -14
15/02 kl 13 -7 23 16 19
15/02 kl 14 36 17 53 64
15/02 kl 15 75 16 91 -
15/02 kl 16 94 15 109 -
15/02 kl 17 89 11 100 -
15/02 kl 18 63 9 72 -
15/02 kl 19 27 9 36 -
15/02 kl 20 -13 11 -2 -
15/02 kl 21 -49 9 -40 -
15/02 kl 22 -74 9 -65 -
15/02 kl 23 -80 14 -66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 130 126 102 78
Laveste vannstand -66 -55 -8 -11 -59
Avvik gult nivå -64 -44 -48 -72 -96
Avvik orange nivå -82 -62 -66 -90 -114
Avvik rødt nivå -98 -78 -82 -106 -130
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm