Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 5 5 5 -2
15/02 kl 02 58 59 58 52
15/02 kl 03 98 102 98 92
15/02 kl 04 105 113 110 110
15/02 kl 05 94 100 100 100
15/02 kl 06 68 75 73 74
15/02 kl 07 33 39 35 40
15/02 kl 08 -4 1 -2 1
15/02 kl 09 -37 -30 -34 -32
15/02 kl 10 -54 -49 -47 -46
15/02 kl 11 -51 -46 -43 -39
15/02 kl 12 -24 -20 -20 -14
15/02 kl 13 15 20 16 19
15/02 kl 14 51 57 53 64
15/02 kl 15 89 93 91 -
15/02 kl 16 107 112 109 -
15/02 kl 17 100 107 100 -
15/02 kl 18 71 78 72 -
15/02 kl 19 32 38 36 -
15/02 kl 20 -6 -1 -2 -
15/02 kl 21 -42 -37 -40 -
15/02 kl 22 -63 -58 -65 -
15/02 kl 23 -68 -60 -66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 140 148 141 104
Laveste vannstand -68 -55 -15 -25 -59
Avvik gult nivå -61 -34 -26 -33 -70
Avvik orange nivå -79 -52 -44 -51 -88
Avvik rødt nivå -95 -68 -60 -67 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm