Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -68 13 -55 -
16/02 kl 01 -41 18 -23 -
16/02 kl 02 -3 23 20 -
16/02 kl 03 37 31 68 -
16/02 kl 04 66 35 101 -
16/02 kl 05 74 41 115 -
16/02 kl 06 62 48 110 -
16/02 kl 07 37 48 85 -
16/02 kl 08 7 54 61 -
16/02 kl 09 -24 58 34 -
16/02 kl 10 -49 59 10 -
16/02 kl 11 -61 54 -7 -
16/02 kl 12 -57 55 -2 -
16/02 kl 13 -38 57 19 -
16/02 kl 14 -9 52 43 -
16/02 kl 15 26 53 79 -
16/02 kl 16 57 56 113 -
16/02 kl 17 73 57 130 -
16/02 kl 18 69 55 124 -
16/02 kl 19 51 55 106 -
16/02 kl 20 23 62 85 -
16/02 kl 21 -7 58 51 -
16/02 kl 22 -36 59 23 -
16/02 kl 23 -57 57 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 130 126 102 78
Laveste vannstand -66 -55 -8 -11 -59
Avvik gult nivå -64 -44 -48 -72 -96
Avvik orange nivå -82 -62 -66 -90 -114
Avvik rødt nivå -98 -78 -82 -106 -130
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm