Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 -55 -48 -55 -
16/02 kl 01 -26 -17 -23 -
16/02 kl 02 17 28 20 -
16/02 kl 03 60 72 68 -
16/02 kl 04 93 105 101 -
16/02 kl 05 105 119 115 -
16/02 kl 06 103 120 110 -
16/02 kl 07 81 96 85 -
16/02 kl 08 55 72 61 -
16/02 kl 09 25 42 34 -
16/02 kl 10 0 18 10 -
16/02 kl 11 -15 4 -7 -
16/02 kl 12 -8 10 -2 -
16/02 kl 13 12 32 19 -
16/02 kl 14 36 57 43 -
16/02 kl 15 72 93 79 -
16/02 kl 16 105 122 113 -
16/02 kl 17 124 140 130 -
16/02 kl 18 115 133 124 -
16/02 kl 19 98 117 106 -
16/02 kl 20 72 91 85 -
16/02 kl 21 42 59 51 -
16/02 kl 22 13 30 23 -
16/02 kl 23 -8 10 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 140 148 141 104
Laveste vannstand -68 -55 -15 -25 -59
Avvik gult nivå -61 -34 -26 -33 -70
Avvik orange nivå -79 -52 -44 -51 -88
Avvik rødt nivå -95 -68 -60 -67 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm